Què són les vies pecuàries?

Què són les vies pecuàries?

Què són les vies pecuàries?

Les vies pecuàries són rutes o itineraris per on discorre o ha vingut discorrent tradicionalment el bestiar.

Quina funció tenen actualment?

Les vies pecuàries poden funcionar com a connectors ecològics i acollir diferents usos recreatius (passeig, senderisme, cavalcada). Els elements associats a les mateixes (descansaderos, abeuradors, contaderos o ponts) constitueixen un important patrimoni històric-cultural.

Quins tipus hi ha?

Es classifiquen per la seua amplària en:

  • canyades (fins a 75 metres),
  • cordills (fins a 37,5 metres),
  • corriols, assagadors o bugades (fins a 20 metres)

Quina superfície ocupen en la nostra comunitat?

La Comunitat Valenciana compta amb un ric patrimoni de vies pecuàries que conformen una xarxa de més de 14.000 quilòmetres, ocupant una superfície superior a 36.000 hectàrees, sent béns de domini públic propietat de la Generalitat.

 

Canyada Real de Castella (Tous) Corriol de Mangraners (Puçol)
Abeurador de la Font de Miravet (Cabanes) Descansadero Racó del Mas - Font del Teix (Rosell)