Fons Documental de Vies Pecuàries de la Comunitat Valenciana

Fons Documental de Vies Pecuàries de la Comunitat Valenciana

Cordill Assagador de Mariola (Bocairent)

El Fons Documental de Vies Pecuàries de la Comunitat Valenciana està format per la documentació i cartografia de vies pecuàries del territori valencià. La seua gestió i manteniment estan contemplats en la Llei 3/2014, d'11 de juliol, de la Generalitat, de Vies Pecuàries de la Comunitat Valenciana, sent la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica l'administració responsable.

Segons la citada llei, el fons documental ha de contindre els documents, plans, antecedents i actes administratius relatius a les vies pecuàries de la Comunitat Valenciana.

Aquest fons es compon de:

  1. Fons Documental Administratiu (FDVP.CV)

Conté tota la documentació generada a partir de l'aprovació de la classificació de les vies pecuàries de cadascun dels termes municipals de la Comunitat.

En la Comunitat Valenciana, la redacció i aprovació de les classificacions de vies pecuàries de cada municipi tenen lloc al llarg de la segona meitat del passat segle XX.

  1. Fons Documental Històric (FDHVP.CV)

Conté tota la documentació anterior a la classificació de les vies pecuàries de cadascun dels termes municipals de la Comunitat.

Actualment, està format per 1.271 documents, datats entre els anys 1523 i 1986, encara que la majoria pertanyen a l'etapa de principis de segle XIX fins a mitjan segle XX.

La complexitat en la recopilació d'aquesta documentació resideix en la dispersió de la informació en diversos fons documentals custodiats per diferents organismes públics i privats. Això és pel fet que, al llarg dels segles, la gestió de les vies pecuàries ha sigut competència de diverses entitats administratives.

Els primers documents es remunten al període de l'Honrat Consell de la Mesta de Pastors, fundat en 1273 pel rei Alfons X. Posteriorment va ser l'Associació de Ramaders del Regne on recauen les competències en 1836, quan és suprimida la Mesta. Ja en el segle XX, la gestió de les vies pecuàries passa pel Sindicat Nacional de Ramaderia (1940-1977), els Ajuntaments, els Governs Civils, el Ministeri de Foment, la Direcció General de Ramaderia, l'Institut Nacional per a la Conservació de la Naturalesa (ICONA) i les Diputacions Provincials.

Els documents del FDHVP.CV procedeixen de l'Arxiu Històric Nacional (AHN), l'Arxiu del llavors Ministeri de Medi Ambient (FDVP.MMA) i els Arxius Històrics Municipals de la Comunitat Valenciana (AM).

El tipus de documentació que queda inclòs en aquest fons correspon, entre altres, a partions històriques, reconeixements, informacions testificals, relacions de vies pecuàries, testimoniatges dels subdelegats de la Mesta, llibres de passos i assagadors, etc.

El Fons Documental de Vies Pecuàries de la Comunitat Valenciana és de caràcter públic.

Pot consultar-se la documentació principal en el visor Web de cartografia de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

La cartografia de vies pecuàries del visor té caràcter informatiu. Activant el botó d'informació i fent clic sobre una via pecuària, una taula mostra les dades principals d'aquesta. L'últim camp d'aquesta taula conté enllaç a documentació de cada municipi.