Organismes

Portals

Natura - Fauna

Natura - Fauna

Àguila reial (foto: Benjamín Albiach)

 

Brúfol  (foto: Carlos Pache)

Respecte de la fauna es destaca la presència d'espècies amenaçades entre les que es compten rapaç com l'àguila de panxa blanca (Hieraetus fasciatus) , l'àguila reial (Aquila chrysaetos) , el falcó pelegrí (Falco peregrinus) i el brúfol (Bubo bubo) ; rèptils com la serp verda (Malpolon monspessulanus) , el fardatxo (Lacerta lepida) , l'escurçó hocicuda (Vípera latastei) i mamífers com l'eriçó europeu (Erinaceus europaeus) , la musaranya comuna (Croccidura russula) , la musaranyeta (Suncus etruscus) i la fagina (Martes foina) .