Organismes

Portals

Natura - Fauna

Natura - Fauna

Ratolí de bosc (foto: Carlos Pache)

 

Cogullada (foto: Ramón Fernández)

Els especials factors ecològics que concorren en l'ecosistema dunar (altes temperatures en la superfície de l'arena, elevada sequedat i escassa cobertura vegetal) fan que la presència de fauna siga prou limitada.

 

El grup millor representat és el dels invertebrats, i dins d'este mereix especial atenció el dels coleòpters, amb famílies molt comuns en les dunes com els cicindèlids, tenebriònids i escarabeids. Bona part de la zonació de la vegetació també és seguida per estos insectes.

 

Un altre grup molt ben representat és el dels mol·luscos terrestres, amb espècies com Theba pisana, Trochoidea spp. i Cochlicella spp. Quant a l'herpetofauna, destaca la sargantana colirroja, per ser la més abundant en els sistemes dunares, preferint la zona de dunes semifijas.

 

Pel que fa a l'avifauna, a pesar de no ser un mitjà que es caracteritze per l'abundància d'aus, és possible localitzar espècies típicament estepàries com a torlits, cogullades i cotolius.

 

En relació amb la mastofauna, únicament es poden trobar ratolins de bosc, musaranyes i diverses espècies de rates penades.