Organismes

Portals

Vegetació

Vegetació

 

Barrón (foto: Simón Fos)

 Barrot

 

Pinar (foto: A. Sáez)

Pineda sobre dunes fixes

 

 

 

 

 

 

 L'ecosistema dunar és el més notable del paratge. Aquest ecosistema se composa per els següents tipus de dunes:

 

  • Dunes embrionàries, que patixen directament la influència marina. L'espècie característica és la gramínia Agropyron junceum, junt amb la campaneta de mar (Calystegia soldanella), que són les que comencen el procés colonització del sistema.
  •  Dunes mòbils, caracteritzades pel continu moviment de l'arena que produïx el soterrament de les plantes. L'espècie millor adaptada és el barrot (Ammophila arenaria) , junt amb lleterola de platja (Euphorbia paralias), el cuernecillo (Lotus creticus) i l'assutzena de mar (Pancratium maritimum). 
  •  Dunes semifixes, situades en els tàlvegs interdunars i a sotavent de les dunes fòssils. Apareixen la crucianel.la marítima (Crucianella marítima), la sempreviva borda (Helichrysum stoechas), l'herba melera (Ononis natrix), el card de mar (Eringyum maritimum) i la clavellina (Silene ramosissima).
  •  Dunes fixes, ocupades per plantacions de pi blanc (Pinus halepensis), que a causa de la pobresa del substrat i al permanent assot del vent, adopten formes abaldufades amb els troncs tombats en direcció als vents dominants.