Organismes

Portals

Natura - Fauna

Natura - Fauna

Conill  (foto: Carlos Pache)

Soliguer (foto: Ayuntamiento Torrent)

Segons l'Estudi Sectorial per a un Projecte de Paratge Natural Municipal en el 'Castillo de Sax' (Alacant) , elaborat pel Departament d'Ecologia de la Universitat d'Alacant, la diversitat faunística de la zona d'estudi no és massa elevada a causa de les seues reduïdes dimensions i a la seua proximitat al nucli urbà.

 

No obstant això, s'han trobat un total de 21 espècies de vertebrats, com per exemple la sargantana comuna, el conill, el soliguer, o el gafarró.