Organismes

Portals

Vegetació

Vegetació

Detalle pino carrasco (foto: Gregorio Ros)

Detall de la pinya de pi blanc

 

Sarcocapnos saetabensis

Orella de ratolí, espècie rupícola

 

 

 

 

La vegetació del paratge está molt influenciada per les formes del terreny i per l'exposició de les vessants. Així, la vessant nord del turó està ocupada per una pineda de pi blanc (Pinus halepensis) que té el seu origen en una repoblació duta a terme en els anys 50, mentres que la vessant sud, formada per un mur d'afusellament rocós d'elevada pendent, alberga comunitats rupícoles d'escassa densitat.

 

En general,  la diversitat d'ambients existent al paratge, a pesar de la seua reduïda superfície, fa que existisca una gran riquesa florística, que inclou nombrosos endemismes iberollevantins.