Organismes

Portals

Natura - Fauna

Natura - Fauna

Ànec blanc

 

Agró blau

 

Coll vert

 

Tortuga d'aigua ibèrica

La importància en la conservació i protecció d’estes llacunes radica fonamentalment en la presència de nombroses espècies d’aus, moltes d’estes incloses en el Catàleg Valencià d’Espècies de Fauna Amenaçada, que utilitzen este enclavament com a zona de descans i alimentació en les seues rutes migratòries, i també destaca la rellevància que han adquirit les llacunes de lo Monte perquè han esdevingut el segon enclavament reproductor més important a la Comunitat Valenciana de l'ànec capblanc (Oxyura leucocephala), catalogat en l'àmbit nacional “en perill d’extinció”.

 


Anàtides com l'ànec blanc (Tadorna tadorna), l’ànec cullerot (Anas clypeata); ardeids com l'oroval (Ardeola ralloides) o les escandaloses fotges (Fulica atra) i cabussonets (Tachybaptus ruficollis) són habituals les llacunes. Així mateix, el desenrotllament de canyes i canyissos en els marges de les basses permet la presència d’avifauna característica, com ara el trist (Cisticola juncidis), el mosquiter comú (Phylloscopus collybita) i la xitxarra de canyar (Acrocephalus scirpaceus), junt amb nombroses espècies d’altres biòtops que utilitzen les basses com a abeurador (tórtores, coloms, cucuts, cuetes, etc.).

 

El sector perimetral de pinar amb matoll mediterrani és freqüentat per aus de presa nidificants en la contornada del paratge, com ara l’aligot (Buteo buteo), l’àguila serpera (Circaetus gallicus) i sobretot el duc (Bubo bubo), així com diversos mamífers carnívors (geneta, rabosa, teixó i gat salvatge) que utilitzen les llacunes com un lloc bo per a caçar, sobretot de polles d’aigua i rosegadors.

 

Finalment cal destacar la presència de la tortuga d'aigua ibèrica (Mauremys caspica), procedent d’un alliberament d’exemplars fet per la conselleria dins d’un programa LIFE, i multitud d’espècies de libèl·lules que en les estacions més càlides sobrevolen el paratge.