Organismes

Portals

Patrimoni cultural

Patrimoni cultural

Majano

Dins de l'àmbit territorial del Paratge Natural Municipal 'Sant Pascual-Torretes' no hi ha cap element catalogat com a patrimoni cultural.

 

No obstant això, el Paratge conté diversos símbols de gran interés, entre ells es pot citar l'existència d'un forn de calç, situat en la part oest de la Finca Torretes.

Altres de les construccions tradicionals que es poden observar en el Paratge són antigues casetes de pastor enclavades en la mateixa muntanya, estes casetes eren utilitzades pels pastors per a refugiar-se del fred i altres animals. Cal mencionar també la importància de conservar el patrimoni rural dels murs de pedra en sec que conformen els bancals de cultural i que encara perduren en l'àmbit de l'espai protegit, majoritàriament es tracta de parcel·les de cultiu de secà.