Transport Públic

T'interessa

2021 Indemnitzacions per a les empreses de transport públic regular de viatgers

2021 Indemnitzacions per a les empreses de transport públic regular de viatgers

El Consell aprova una indemnització econòmica de caràcter extraordinari per al suport a la solvència empresarial i recuperació econòmica de les empreses que presten transport públic regular interurbà de viatgers per carretera d'ús general competència de la Generalitat.

Decret Llei 15/2021, de 15 d'octubre, del Consell, de mesures per a indemnitzar les empreses de transport públic regular interurbà de viatgers i viatgeres per carretera d'ús general a la Comunitat Valenciana per la Covid-19.

 

Termini per a la presentació de sol·licituds: Des del 20 d'octubre de 2021 al 29 d'octubre de 2021.

 

Accés a través del següent enllaç:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21264&version=amp

 

Llistat d'empreses adjudicatàries