Transport Públic

T'interessa

Ajudes al sector del taxi de la Comunitat Valenciana per la Covid-19

Ajudes al sector del taxi de la Comunitat Valenciana per la Covid-19

La Conselleria de Política Territorial, Obres públiques i Mobilitat aprova les bases reguladores i convocatòria d'ajudes al sector del taxi de la Comunitat Valenciana per a pal·liar els efectes econòmics ocasionats per la Covid-19 i la disminució de la mobilitat.
 
 
Termini per a la presentació de sol·licituds: Des del 18 de febrer de 2021 al 10 de març de 2021
 

AVÍS 01/03/2021: Obertura del tràmit d'APORTACIÓ DOCUMENTAL, voluntària o a requeriment de l'Administració.

Accés a través del següent enllaç:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21466&version=amp

 

AVÍS 10/06/2021

 
RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ D'AJUDES
 
Amb data 10 de juny de 2021, la Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, per delegació del Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, ha dictat resolució per la qual s'adjudiquen les ajudes als titulars d'autoritzacions del taxi (*VT) radicades en la Comunitat Valenciana, a l'empara de l'Ordre 1/2021, de 15 de febrer, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, d'aprovació de les bases reguladores i convocatòria d'ajudes al sector del taxi de la Comunitat Valenciana per la COVID-19.
 
 
 
Pot consultar el text de la resolució a través del següent enllaç:
 
Resolució de 10 de juny de 2021, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, per la qual s'adjudiquen les ajudes als titulars d'autoritzacions del taxi (*VT) radicades en la Comunitat Valenciana.