Transport Públic

T'interessa

2021 Ajudes per a empreses de transport públic discrecional de viatgers per carretera afectades per la COVID-19-REACT-EU

2021 Ajudes per a empreses de transport públic discrecional de viatgers per carretera afectades per la COVID-19-REACT-EU

El Consell aprova una nova convocatòria per a les empreses de transport públic discrecional de viatgers per la COVID-19.
 
 
El termini per a la presentació de sol·licituds està tancat.
 
 

RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ D'AJUDES


Amb data 27 de juliol de 2021, la directora general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible, per delegació del Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, ha dictat resolució per la qual s'adjudiquen ajudes a empreses del sector de transport públic discrecional de viatgers amb autobús per carretera afectades econòmicament per la COVID-19.

Pot consultar el text de la resolució a través del següent enllaç:
Resolució de 27 de juliol de 2021, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible, per la qual s'adjudiquen ajudes a empreses del sector del transport públic discrecional de viatgers amb autobús per carretera de la Comunitat Valenciana afectades econòmicament per la Covid-19.

Resolució de correcció d'errors de 3 d'agost de 2021, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible, per la qual es modifica la resolució de 27 de juliol de 2021, en la qual s'adjudiquen ajudes a empreses del sector del transport públic discrecional de viatgers amb autobús per carretera de la Comunitat Valenciana afectades econòmicament per la Covid-19.

 

JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES


El 15 de febrer de 2023, es publica en el DOGV l'Ordre 1/2023, de 8 de febrer de la Consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s'estableixen els mecanismes per a confirmar la utilització de les ajudes als fins previstos, concedides a l'empara del Decret llei 8/2021.

Pot consultar l'Ordre 1/2023 ací

El termini de presentació de documentació és de tres mesos i s'inicia el 16 de febrer de 2023.

La justificació es presentarà a través del següent enllaç:

https://www.gva.es/va/proc21746 

 

PLA DE CONTROL

Pot consultar el text de la resolució a través del següent enllaç:

Resolució de la Consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s'aprova el Pla de Control aplicable a les ajudes concedides a les empreses del sector del transport públic discrecional de viatgers amb autobús per carretera de la Comunitat Valenciana afectades econòmicament per la COVID-19.