Transport Públic

T'interessa

2022 Ajudes per a la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies del PRTR_NEXTGENERATION EU

2022 Ajudes per a la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies del PRTR_NEXTGENERATION EULa Generalitat, a través de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat aprova la convocatòria d'ajudes per a la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies d'empreses privades prestadores de serveis de transport per carretera, així com d'empreses que realitzen transport privat complementari en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU.

ORDRE 2/2022, de 28 de març, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual és convoquen ajudes per a la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies...

CORRECCIÓ d'errors de l'Ordre 2/2022, de 28 de març, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual és convoquen ajudes per a la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies...

CORRECCIÓ d'errors de l'Ordre 2/2022, de 28 de març, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual és convoquen ajudes per a la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies...

Instrucció 1/2023/RFA, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible, sobre l'aplicació de l'Ordre 2/2022, de 28 de març, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual es convoquen ajudes per a la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies d'empreses privades prestadores de serveis de transport per carretera, així com d'empreses que realitzen transport privat complementari, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea - NEXTGENERATIONEU.

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2023, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s’amplia el pressupost previst en l’Ordre 2/2022, de 28 de març, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual es convoquen les ajudes per a la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies d’empreses privades prestadores de serveis de transport per carretera, com també d’empreses que realitzen transport privat complementari, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU.

INSTRUCCIÓ 2/2023/RFA, del director general de Transports i Logística, sobre l'aplicació de la Ordre 2/2022, de 28 de març, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES
a) Activitat 1: Desballestament.
b) Activitat 2: Adquisició de vehicles nous d'energies alternatives baixes en carboni.
c) Activitat 3: «Retrofit» o modificació de la forma de propulsió de vehicles.
d) Activitat 4: Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.
e) Activitat 5: Adquisició de semiremolcs per a ús en autopistes ferroviàries.


Activitat 1
El termini de presentació de sol·licituds es va iniciar l'1 d'abril de 2022 i quedarà obert fins a l'extinció del programa el 30 d'abril de 2024.

Accés al tràmit per a la presentació de sol·licituds:
https://www.gva.es/va/proc22218

Accés al tràmit per a aportació de documentació (inclosa la justificació de realització de l'actuació) i presentació de recursos:
https://www.gva.es/va/proc22396

 

Activitat 2

El termini de presentació de sol·licituds es va iniciar el 2 de maig de 2022 i quedarà obert fins a l'extinció del programa el 30 d'abril de 2024.

Accés al tràmit per a la presentació de sol·licituds:
https://www.gva.es/va/proc22220

Accés al tràmit per a aportació de documentació (inclosa la justificació de realització de l'actuació) i presentació de recursos:
https://www.gva.es/va/proc22412

 

Activitat 3

El termini de presentació de sol·licituds es va iniciar el 2 de maig de 2022 i quedarà obert fins a l'extinció del programa el 30 d'abril de 2024.

Accés al tràmit per a la presentació de sol·licituds:
https://www.gva.es/va/proc22222

Accés al tràmit per a aportació de documentació i presentació de recursos:
https://www.gva.es/va/proc22414

 

Activitat 4

El termini de presentació de sol·licituds es va iniciar el 2 de maig de 2022 i quedarà obert fins al 31 de desembre de 2023.

Accés al tràmit per a la presentació de sol·licituds:
https://www.gva.es/va/proc22221

Accés al tràmit per a aportació de documentació i presentació de recursos:
https://www.gva.es/va/proc22416

 

Activitat 5

El termini de presentació de sol·licituds es va iniciar l'1 de setembre de 2022 i quedarà  obert fins a l'extinció del programa el 30 d'abril de 2024.

Accés al tràmit per a la presentació de sol·licituds:
https://www.gva.es/va/proc22834

Accés al tràmit per a aportació de documentació i presentació de recursos:
https://www.gva.es/va/proc22831

 

LLISTATS D'AJUDES ADJUDICADES/DENEGADES

LLISTATS DE RENÚNCIES

 

LLISTATS DE PAGAMENTS

 

PLA DE CONTROL