Transport Públic

T'interessa

2022 Ajudes temporals a municipis per a la posada en marxa del transport públic de viatgers a la demanda

2022 Ajudes temporals a municipis per a la posada en marxa del transport públic de viatgers a la demanda

Ajudes temporals per a facilitar, als municipis amb característiques singulars relacionades amb un servei de transport de feble trànsit, la posada en marxa del transport públic a la demanda.

DECRET LLEI 11/2022, de 9 de setembre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i concessió directa d'ajudes temporals per a facilitar, als municipis amb característiques singulars relacionades amb un servei de transport de feble trànsit, la posada en marxa del transport públic per a viatgeres i viatgers a demanda.

 

Els passos per a tramitar l'ajuda són els següents:


PAS 1. ACCEPTACIÓ DE L'AJUDA.

Sol·licitud d'acceptació de l'ajuda davant la Presidència de la Generalitat mitjançant el següent enllaç:

https://www.gva.es/va/proc22862

Per a resoldre dubtes en aquest pas, poden posar-se en contacte amb administració local enviant un correu a organitzaciolocal@gva.es o telefonant al 012.


PAS 2. IMPLANTACIÓ DE SERVEIS DE TRANSPORT A LA DEMANDA.

Una vegada concedida l'ajuda, i prèviament a l'establiment del servei de transport a la demanda, presentació de declaració responsable davant la Conselleria de Medi ambient, Aigua, Infraestructures i Territori.

 

Enllaç al procediment:

https://www.gva.es/va/proc22872

 

En el termini de 45 dies hàbils, s'emetrà informe. En el cas d'absència de pronunciament, el silenci s'entendrà positiu i per tant favorable a l'establiment del servei en els termes inclosos en la declaració responsable

Document de preguntes freqüents: FAQs

En cas de dubte en aquest pas, poden enviar-se consultes a sertrans@gva.es


PAS 3. JUSTIFICACIÓ DE L'AJUDA

La justificació es presentarà davant la Presidència de la Generalitat mitjançant el tràmit que s'habilitarà a aquest efecte.