Consultes 2024

Consultes 2024

Núm. CONSULTA ASSUMPTE DATA
C-1/2024 En tramitació.                                                                                                                                              .  
C-2/2024 En tramitació.  

C-3/2024

En tramitació.  
C-4/2024 En tramitació.  
C-5/2024 En tramitació.  
C-6/2024 En tramitació.  
C-7/2024 En tramitació.  
C-8/2024 Concessió de llicència d'activitat en edificació d'àmbit PRI. 24/04/2024