Ambaixador del Pacte Europeu pel Clima

Ambaixador del Pacte Europeu pel Clima


 

Com a part de l'Acord Verd Europeu, el Pacte Europeu sobre el Clima és una iniciativa oberta i inclusiva per a fer participar als ciutadans i les comunitats en l'adopció de mesures en favor del clima i el medi ambient. Entre les maneres de participar està la de convertint-se en Ambaixador del Pacte.

Quin és el paper dels ambaixadors o ambaixadores?
 • Arribar a les persones i organitzacions que encara no estan involucrats en l'acció climàtica.
 • Informar, inspirar i donar suport a l'acció climàtica dins de les seues comunitats i xarxes.
 • Liderar amb l'exemple en l'acció climàtica i en la protecció del medi ambient.
 • Convertir-se en un pont entre la societat civil, els interessats i la Comissió Europea.

El CEACV és entitat adherida al Pacte Europeu sobre el Clima i ambaixadora des de juliol de 2021, des d'aqueix moment ha participat activament en alguns els actes organitzats a Espanya, com la presentació dels ambaixadors espanyols del Pacte Climàtic Europeu en la Representació de la Comissió Europea a Espanya amb seu de Madrid, o la "Conferència sobre el Futur d'Europa"que es va celebrar a la Universitat de València al febrer de 2022.

 

Qui pot convertir-se en ambaixador o ambaixadora?
Qualsevol pot sol·licitar ser Ambaixador com a individu.
Les organitzacions poden suggerir un representant que es convertiria en Ambaixador en el seu nom.

Les activitats que poden realitzar els ambaixadors i ambaixadores són:
 • Parlar sobre el canvi climàtic durant les interaccions i activitats habituals, especialment als quals encara no participen en l'acció climàtica.
 • Advocar a nivell nacional, regional i local per a persuadir a les autoritats públiques, les escoles, les organitzacions i les empreses a comprometre's amb accions i compromisos ambiciosos en matèria de clima.
 • Col·laborar amb les comunitats locals, especialment amb els grups vulnerables i de baixos ingressos, amb missatges i activitats d'acció climàtica ajustats al context, els desafiaments i les necessitats locals.
 • Intercanviar coneixements científicament fiables i sensibilitzar sobre temes relacionats amb el canvi climàtic, per exemple, mitjançant l'organització d'esdeveniments i debats temàtics en línia i fora de línia, la realització de campanyes en els mitjans de comunicació i els mitjans socials, l'oferta de dades, coneixements especialitzats i històries relacionades amb el canvi climàtic, i la cerca de noves formes i canals per a augmentar la sensibilització sobre el canvi climàtic.
 • Organitzar activitats relacionades amb el clima i l'acció ambiental (per exemple, plantar arbres, taules d'informació, dies lliures de cotxes, etc.).
 • Interconnectar als activistes climàtics locals amb altres xarxes i interessats pertinents, també en tota Europa.
 • Intercanvi de coneixements, per exemple, mitjançant la capacitació entre parells, per a ajudar qualsevol persona a iniciar o ampliar les iniciatives sobre el clima.
 • Provar les solucions climàtiques perquè puguen ser replicades i difoses.

Més informació en la web https://europa.eu/climate-pact/ambassadors_es
I en xarxes socials
Embajadores Por el Pacto Climático España @ClimaticosSpain