El Jardí dels Paisatges Mediterranis

El Jardí dels Paisatges Mediterranis

El Jardí dels Paisatges Mediterranis recrea la diversitat dels paisatges costaners de la Comunitat Valenciana.

 

En ell estan presents diferents ambients, tant els humanitzats com els de caràcter natural i, entre aquests últims, molts que gaudeixen de protecció en estar inclosos dins de la "Directiva d'Hàbitats" de la Unió Europea (Directiva 92/43/CE), com a hàbitats la  conservació dels quals és prioritària a Europa. 

Listado documentos