Objectius i funcions

Objectius i funcions

L'objectiu principal d'aquesta col·lecció és d'establir i desenvolupar programes de conservació ex situ (fora de l'hàbitat) que complemente la conservació in situ (en el medi natural) en els Plans de Recuperació i Programes de Conservació. Això materialitza a través de la creació de col·leccions de material forestal de reproducció (llavors, espores, bulbs, propàguls, planta viva, etc.) de les espècies més amenaçades, amb l'afegit que siguen genèticament representatives de les poblacions naturals. A més de les espècies incloses en el Catàleg Valencià de Flora Amenaçada, la col·lecció també compta amb altres espècies per a abastir projectes de recuperació d'hàbitats i qualsevol altre projecte d'investigació o gestió del medi natural.

Es tracta d'una col·lecció de germoplasma activa, és a dir, l'ús dels lots de llavors que es conserven s'estima a curt termini (10 anys – 15 anys). És la Banc de Germoplasma del Jardí Botànic de la Universitat de València on es conserven duplicats dels lots més rellevants per a la conservació a llarg termini.

Es denomina germoplasma a les parts de les plantes que en permeten la reproducció, com ara llavors o espores, o en menor mesura esqueixos, bulbs, rizomes, etc.

D'altra banda, també es conserva germoplasma en forma de col·leccions de planta viva. Sobretot d'aquelles espècies els Plans de Recuperació o Programes de Conservació de les quals exigeixen l'ús de quantitats molt elevades de llavors que no poden obtenir-se senzillament del medi natural, o per les espècies que no fan reproducció i per tant no tenen llavors.

Aquesta col·lecció conserva més de 3.000 accessions i 23 milions de llavors de més de 650 espècies, bo i representant el 20% de la flora silvestre present en la Comunitat Valenciana.

La funció principal de la col·lecció és avaluar la diversitat del material conservat, caracteritzant-lo, testant-ne la viabilitat i conservant-lo en condicions òptimes. També s'elaboren protocols de germinació i s'estudien diferents paràmetres, com ara la viabilitat de les llavors conservades a llarg termini i la capacitat de produir un nombre determinat de plantes a partir d'un lot de llavors conservat.