Treball en xarxa

Treball en xarxa

En el decurs del LIFE Teixeres s'están identificant projectes similars i es preveu convidar els membres dels grups de treball a esdeveniment com ara conferències, seminaris o visites de camp. També s'implicaran les principals xarxes europees relacionades amb la conservació, com el capítol europeu de la Societat per a la Restauració Ecològica (SER), així com el seu grup per a llavors autòctones (INSR), la Xarxa de Centres de Conservació de Planta Mediterrània (GENMEDA), la Societat Espanyola de Biologia de Conservació de Plantes (SEBICoP) o Europarc Espanya.