Vídeos

Vídeos

LIFE Teixeres produirà un vídeo que documentarà les actuacions realitzades, així com una sèrie de vídeos curts que estan sent publicats en els perfils de xarxes socials del projecte (Twitter, Facebook i Linkedin) per a difondre l'evolució del projecte..