Producció de planta de ribera

Producció de planta de ribera

La producció de planta d'espècies de ribera és una de les principals activitats del viver del CIEF. Les plantes es produeixen majoritàriament per ser utilitzades en projectes de restauració de riberes fluvials al llarg del territori valencià. Aquestes intervencions poden ser projectes propis del CIEF, col·laboracions amb altres departaments de la Direcció General de Medi Natural o amb entitats externes, públiques i privades.

Entre les principals col·laboracions destaquen les actuacions desenvolupades per les brigades pròpies de la Direcció General dels Parcs Naturals i de manteniment de la Xarxa Natura 2000. Pel que fa a les col·laboracions externes, les més significatives són les que desenvolupa la Confederació Hidrogràfica del Xúquer o les entitats de custòdia fluvial com la Fundació Limne. La gran majoria d'intervencions estan relacionades amb l'eliminació d'espècies exòtiques invasores com la canya comuna (Arundo donax).

Les principals espècies arbòries i arbustives de ribera que es produeixen són les següents:

  • Àlber (Populus alba).
  • Saliguera (Salix eleagnos).
  • Sàlic (Salix purpurea).
  • Gatell (Salix atrocinerea).
  • Salze (Salix alba).
  • Tamariu africà (Tamarix africana).
  • Tamariu (Tamarix canariensis).
  • Tamariu alacantí (Tamarix boveana).
  • Freixe (Fraxinus angustifolia).
  • Baladre (Nerium oleander).

La gran majoria d'espècies de ribera es reprodueixen de forma vegetativa per estaques llenyoses (amb l'excepció del baladre i el freixe que es reprodueixen per llavor). Tot el material de reproducció es recol·lecta de poblacions naturals o d'horts de plantes mare. En conjunt el procés es fa seguint un sistema de subregions de procedència per conca fluvial, segons el DECRET 15/2006, de 20 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la producció, comercialització i utilització dels materials forestals de reproducció.

Publicacions

Listado documentos