Actuaciones de restauración hidrológico-forestal

Actuaciones de restauración hidrológico-forestal

Es tracta d'actuacions necessàries per a la conservació, defensa i recuperació de l'estabilitat i fertilitat dels sòls, la regulació de vessaments, consolidació de llits i vessants, la contenció de sediments, i en general, la defensa del sòl contra l'erosió.

Objectius

Les actuacions forestals previstes pretenen recuperar la potencialitat de la capacitat del bosc en la millora del comportament del sòl en la infiltració de l'aigua de pluja i la recuperació de les espècies forestals en zones de cultius abandonats, en diversos graus de naturalització, o pastures en desús. Es tracta de conservar els boscos de la zona a tractar i d'estabilitzar la flora i fauna potencial del mateix perquè done començament el dinamisme de la seua natural evolució cap a l'ecosistema potencial del lloc, així com la millora futura del paisatge forestal i les seues conseqüències socioeconòmiques, culturals i turístiques.

Actuacions

Tractaments selvícoles, repoblacions forestals amb espècies autòctones i control de l'erosió mitjançant la reconstrucció de murs de maçoneria d' abancalats tradicionals abandonats en muntanyes públiques del Racó d'Ademús.

Així mateix, es realitzaran actuacions de millora en 12 dics de correcció situats en diferents barrancs i rius de la xarxa de drenatge secundària de la província d'Alacant, que presenten danys com a conseqüència del seu funcionament al llarg del temps, fent perillar la seua funcionalitat i la permanència de les zones humides que es van originar després d'elles amb el pas dels anys. Açò té una gran importància en termes de biodiversitat donades les característiques d'escassetat d'humitat de la zona, pel benefici estratègic que aporten a la fauna i flora silvestres.

Aquestes actuacions es desenvolupen a través dels següents projectes:

Restauració hidrològic forestal i ambiental en les muntanyes públiques "El castro i les Tajuqeras", en el Racó d'Ademús.

S'articula mitjançant els següents contractes:

  • Redacció projecte
  • Execució projecte
  • Suport a l'adreça d'obra i a la coordinació de seguretat i salut

Restauració hidrològic forestal i ambiental en les muntanyes públiques "El Rato, Peñablanca y Otros", y "Arroyo Cerezo, Palomareja y Otros", en el Racó d'Ademús.

S'articula mitjançant els següents contractes:

  • Redacció projecte
  • Execució projecte
  • Suport a l'adreça d'obra i a la coordinació de seguretat i salut

Manteniment de la funcionalitat d'estructures hidràuliques en l'àmbit forestal de la conca hidrogràfica del Riu Xúquer.