Treballs de millora i restauració forestal en el forest afectat per sequera i plagues denominat La Sierra. T.M. de Redován

Treballs de millora i restauració forestal en el forest afectat per sequera i plagues denominat La Sierra. T.M. de Redován

Actuacions de restauració del medi mitjançant l'eliminació de l'arbrat mort (pel perill d'incendis que suposa), actuacions de control de plaga de escolítids, vigorització de l'arbrat restant, i regulació i correcció de vessaments, millora del paisatge i restauració de la vegetació amb espècies més adaptades als escenaris de canvi climàtic previstos.

Objectius

Les actuacions forestals previstes pretenen recuperar la potencialitat de la capacitat del bosc en la millora del comportament del sòl enfront de l'erosió i desertificació, als incendis forestals, així com evitar la pèrdua per al municipi de zones aptes per a l'excursionisme i senderisme.

Actuacions

Tractaments selvícoles fitosanitaris, col·locació de trampes per a escolítids amb feromones o kairomones, o la instal·lació de punts encebe amb fusta fresca, correcció del vessament mitjançant la construcció de feixines, tractaments selvícoles per a la vigorització de l'arbrat, tractaments selvícoles paisatgístics, repoblacions forestals i eliminació de l'arbrat mort.

Es van a articular mitjançant el següent projecte:

Fase III dels treballs de millora i restauració forestal en la muntanya afectada per sequera i plagues denominat La Sierra. T.M. de Redovà.