Projecte pilot de repoblació en la Serra de Mariola

Projecte pilot de repoblació en la Serra de Mariola

Les actuacions dutes a terme en aquest projecte són de gran importància ambiental i social, ja que augmenten la biodiversitat, afavoreixen el desenvolupament de la fauna silvestre, contribueixen a la protecció dels sòls enfront de l'erosió hídrica, milloren l'estat general dels boscos i enriqueixen el paisatge, facilitant i millorant així l'ús públic i social de les muntanyes.

Objectius

Els objectius que es pretenen aconseguir són potenciar ecosistemes de més alt valor ecològic, amb especial atenció a la biodiversitat i a la multifuncionalitat dels boscos, per a retornar, d'aquesta manera, el seu màxim potencial ecològic.

Actuacions

El projecte se centra en la diversificació i enriquiment d'espècies autòctones d'alt valor ecològic, que facilitaran, a mitjà-llarg termini, la regeneració natural d'aquestes espècies en altres zones de la Serra. Paral·lelament, s'han realitzat tractaments selvícoles de condicionament destinats a millorar l'estat sanitari de la pineda existent. S'han eliminat arbres morts, secs i afectats per plagues, s'han efectuat podes de l'arbrat sa i trituració de les restes escampant les estelles. D'aquesta manera es millora la salut dels boscos i es prevé enfront de riscos de plagues i incendis forestals.

S'articula mitjançant el següent projecte:

Projecte pilot de repoblació en la Serra de Mariola. T.M. d'Agres (Descàrrega fitxa PDF 597KB)