Restauració ambiental de zones afectades per incendis forestals en Forests d’Utilitat Pública

Restauració ambiental de zones afectades per incendis forestals en Forests d’Utilitat Pública

Es tracta de diversos projectes que contemplen les actuacions de restauració ambiental a llarg termini, actuacions encaminades a la conservació, millora, protecció i aprofitament de terrenys forestals incendiats durant els grans incendis dels anys 1994 a 2005 i 2012.

Objectius

Retornar a les muntanyes arrasades pel foc, l'estructura i el funcionament que tenien abans de la seua degradació, atenent particularment a la defensa del sòl i tendint a més a fer-los menys vulnerables davant possibles pertorbacions.

Trencar la situació d'estancament evolutiu que la hiperdensitat d'arbrat resultant després de la regeneració d'incendis, amb la finalitat de possibilitar el desenvolupament i evolució natural de les corresponents sèries de vegetació.

Ajudar a la recuperació de la fauna silvestre afectada durant els incendis.

Actuacions

Ajuda a la regeneració natural mitjançant tractaments selvícoles que reduïsquen la competència en zones on el regenerat forma rodals amb un excés de densitat.

Podes: S'actuarà en aquells enclavaments d'arbrat o rodals existents a l'interior del perímetre global de l'incendi que no van ser afectats greument pel mateix, fomentant així la Xarxa RENAIX d'arbres pare contemplada en el PATFOR.

Selecció de rebrots: en aquelles espècies arbòries rebrotadores (carrasques i altres espècies) es realitzarà una selecció dels millors peus.

Eliminació de matoll heliófil i pirófit de forma puntual i selectiva respectant la resta d'espècies.

Millora d'infraestructures lligades al mitjà natural.

Adequació i millora de punts d'aigua naturals.

Construcció i millora de punts d'aigua artificials.

Implantació de nuclis de dispersió i reclam (NDR). Són espais de xicotetes dimensions inserits en una matriu forestal on, a través del foment de l'heterogeneïtat vegetal i la introducció d'espècies -i en conseqüència dels fluxos biòtics i abiòtics presents en l'ecosistema-, s'espera potenciar l'atracció i dispersió de diàspores i el seu establiment.

Infraestructures de prevenció d'incendis: treballs sobre faixes auxiliars i àrees tallafocs incloses en els diferents Plans de Prevenció d'Incendis Forestals aprovats.

Aquestes actuacions es desenvoluparan a través de diversos projectes d'execució, els quals es troben actualment en fase de redacció.