Organismes

Portals

Característiques generals

Característiques generals

 

Panorámica del paraje

Declarat per Acord del Consell de la Generalitat de data 17 de febrer de 2006. El paratge Natural Municipal Els Plantadets, amb una superfície de 254.03 ha, es localitza en el terme municipal de Xixona, província d'Alacant.

Des del punt de vista geomorfològic, la zona pertany a la unitat del Prebètic meridional, caracteritzada per l'alternança de serres i valls sobre materials carbonatats, de direcció predominantment NE-SO, característica de la serralada Bètica. Els materials predominants corresponen al terciari, destacant la presència de margues miocenas blanques i blaus en fàcies .tap. amb intercalacions de materials detrítics, fonamentalment arenoses, que ocupen la major part del sector central; mentres que en el sector oriental de l'espai, coincidint amb la zona de major altitud, afloren materials calcaris.

Paisatgísticament, la zona alberga un gran interés en l'àmbit local, ja que constituïx una extensa taca verda en un entorn àrid, com és el paisatge de en la part baixa del terme de Xixona, en les zones de la conca baixa del riu Motnegre a la costa.

A això, cal afegir que les panoràmiques des de la part alta del paratge són de gran interés, comprenent gran part de les formacions muntanyoses del nord d'Alacant, com Aitana, Puig Campana, Serrella, Menejador, etc.