Organismes

Portals

Patrimoni cultural

Patrimoni cultural

Aljub

El paratge natural del Plantadets presenta com a restes de la presència humana dos coves destinades a vivenda i ramaderia, a més d'un aljub, que constituïxen una mostra important del que van ser pràctiques rurals del passat xixonenc.

L'aljub, és de forma semicilíndrica i està revestit de pedra. Compta amb dos piles. Una d'elles, més xicotet, situada en l'interior de l'aljub, on es pot observar una inscripció que cita l'any 1.867 i que planteja la possibilitat que les construccions foren de mitjan del segle XIX.

Les coves es troben a uns metres de l'aljub. La primera té afegida una fatxada, de dos altures, de manera que a causa del desnivell existent, al pis superior s'accedia per una porta lateral, i per una porta frontal al pis inferior. Des d'este últim s'accedix a la primera de les coves. Esta compta amb una sala principal que servix de distribuïdor a dos recintes més, un dels quals estava destinat a la ramaderia atés que encara presenta el pessebre.

La segona cova, que és de majors dimensions, té dos portes d'accés situades en els dos extrems frontals de la mateixa, a més d'una finestra exterior i dos ximeneres de pedra. La major d'elles sobreïx per damunt de la cova i es troba en molt bones condicions. La cova, té nou sales amb diversos usos: dormitori, estable i cuina entre altres, ja que encara es conserven en bon estat un pessebre, un abeurador i un forn tots ells de pedra. En una de les sales es troba el trull, este és l'espai on el raïm era depositada després de la verema per al seu premsat i obtenció del most. En la sala contínua, trobem la biga de fusta destinada a esprémer el raïm.

Unes construccions que permetia l'explotació del territori de forma autosuficient."