Exàmens - Inscripció a les proves

Exàmens - Inscripció a les proves

Concepte Tràmit Sol·licitud Taxa Serv. Telemàtic
Certificat d'aptitud professional        
Sol·licitud d'examen per a l'obtenció del certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial
  Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procedimeno