Transport de mercaderies - Transport públic de mercaderies

Transport de mercaderies - Transport públic de mercaderies

Concepte Tràmit Sol·licitud Taxa Serv. Telemàtic
Empreses        
Obtindre nova autorització Informació del tràmit al PROP PDF de la sol·licitud Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment Tràmit amb certificat digital
Obtindre nova autorització de vehicles de fins a 3.500 Kg Información del trámite en el PROP PDF de la solicitud Càlcul del tribut i generació del formulari Información del procedimiento  
Renúncia Informació del tràmit al PROP PDF de la sol·licitud   Tràmit amb certificat digital
Canvi de residència Informació del tràmit al PROP PDF de la sol·licitud Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment Tràmit amb certificat digital
Transmissió Informació del tràmit al PROP PDF de la sol·licitud Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment Tràmit amb certificat digital
Transmissió (Hereu) Informació del tràmit al PROP PDF de la sol·licitud Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment Tràmit amb certificat digital
Visat Informació del tràmit al PROP PDF de la sol·licitud Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment Tràmit amb certificat digital
Rehabilitació Informació del tràmit al PROP PDF de la sol·licitud Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment Tràmit amb certificat digital
Còpies (vehicles)          
Obtindre una còpia certificada Informació del tràmit al PROP PDF de la sol·licitud Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment Tràmit amb certificat digital
Obtindre còpia certificada de vehicles de fins a 3.500 Kg Información del trámite en el PROP PDF de la solicitud Càlcul del tribut i generació del formulari Información del procedimiento  
Substituir un vehicle  Informació del tràmit al PROP PDF de la sol·licitud Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment Tràmit amb certificat digital
Canvi de les característiques del vehícle Informació del tràmit al PROP PDF de la sol·licitud Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment Tràmit amb certificat digital
Reduir el nombre de còpies Informació del tràmit al PROP PDF de la sol·licitud   Tràmit amb certificat digital
Duplicat Informació del tràmit al PROP PDF de la sol·licitud Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment Tràmit amb certificat digital
Diligenciat de llibres de transport Información del trámite en el PROP PDF de la solicitud Càlcul del tribut i generació del formulari Información del procedimiento