Transport de mercaderies - Transport privat complementari de mercaderíes

Transport de mercaderies - Transport privat complementari de mercaderíes

Concepte Tràmit Sol·licitud Taxa Serv. Telemàtic
Empreses        
Obtindre nova autorització Informació del tràmit al PROP PDF de la sol·licitud Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment Tràmit amb certificat digital
Renúncia Informació del tràmit al PROP PDF de la sol·licitud   Tràmit amb certificat digital
Canvi de residència Informació del tràmit al PROP PDF de la sol·licitud Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment Tràmit amb certificat digital
Transmissió Informació del tràmit al PROP PDF de la sol·licitud Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment Tràmit amb certificat digital
Visat Informació del tràmit al PROP PDF de la sol·licitud Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment Tràmit amb certificat digital
Rehabilitació Informació del tràmit al PROP PDF de la sol·licitud Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment Tràmit amb certificat digital
Còpies (vehicles)          
Obtindre una còpia certificada Informació del tràmit al PROP PDF de la sol·licitud Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment Tràmit amb certificat digital
Substituir un vehicle  Informació del tràmit al PROP PDF de la sol·licitud Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment Tràmit amb certificat digital
Canvi de les característiques del vehícle Informació del tràmit al PROP PDF de la sol·licitud Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment Tràmit amb certificat digital
Reduir el nombre de còpies Informació del tràmit al PROP PDF de la sol·licitud   Tràmit amb certificat digital
Duplicat Informació del tràmit al PROP PDF de la sol·licitud Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment Tràmit amb certificat digital