Exàmens - Inscripció a les proves

Exàmens - Inscripció a les proves

Concepte Tràmit Sol·licitud Taxa Serv. Telemàtic
Taxi        
Sol·licitud de proves per a l'obtenció del certificat de competència professional per a la prestació del servici de taxi en les àrees de prestació conjunta de la Comunitat Valenciana Información del trámite en el PROP Cálculo del tributo y generación del formulario Información del procedimiento