Exàmens - Inscripció a les proves

Exàmens - Inscripció a les proves

Concepte Tràmit Sol·licitud Taxa Serv. Telemàtic
Competència professional per al transport        
Sol·licitud d'examen d'obtenció del certificat de competència professional per al transport Informació del tràmit al web del PROP PDF de la soll·icitud
Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment Tramitació telemàtica amb certificat digital
Sol·licitud de certificat de competència professional per al transport PDF de la soll·icitud
Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment Tramitació telemàtica amb certificat digital