Juntes arbitrals - Informació dels procediments

Juntes arbitrals - Informació dels procediments

Concepte Tràmit Sol·licitud Serv. Telemàtic
Resolució de Controversies Informació del trámit al PROP   Tràmit amb certificat digital
Sol·licitud de reclamació a la junta arbitral de transports PDF de la sol·licitud
 
Designació de representant   PDF de la sol·licitud  
Dipòsit i alineació de mercaderies Informació del trámit al PROP   Tràmit amb certificat digital
Sol·licitud de dipòsit de mercaderies a la junta arbitral de transports   PDF de la sol·licitud  
Proposició econòmica per a subhasta de la junta arbitral de transports   PDF de la sol·licitud  
Designació de representant   PDF de la sol·licitud