Investigació i transferència

Investigació i transferència

La investigació, desenvolupament i innovació tecnològica són àmbits clau davant la lluita contra el canvi climàtic. És necessari augmentar el coneixement i potenciar la investigació sobre el canvi climàtic, els seus impactes i les opcions d'adaptació. En aquest sentit, és important aprofitar el potencial que es pot oferir en conjunt des del sistema valencià de R+D+ I i que implica tant Universitats, centres de R+D+ I, institucions privades i empreses (xarxa d'instituts tecnològics, centres d'investigació…).

  • Càtedra de canvi climàtic. 

La Càtedra de canvi climàtic es va crear al novembre de 2016 dins del marc d'un conveni de col·laboració entre la Universitat Politècnica de València i la Generalitat Valenciana, representada per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. Té com a missió promoure activitats de formació, divulgació i conscienciació dirigides a la comunitat universitària i a la societat en general, en matèria de mitigació i adaptació al canvi climàtic. En el següent document es poden consultar les activitats de la càtedra l'any 2022.

  • RIS3-CV RIS SMARTWATER. 

Les estratègies d'investigació i innovació per a l'especialització intel·ligent RIS3 (Research and Innovation Smart Specialisation Strategies) són agendes integrades, en el nostre cas a nivell regional de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat de constituir un marc estratègic regional per a les polítiques de R+D+ I que impulse els canvis estructurals, definisca els incentius i determine els objectius i esforços que és necessari realitzar per a disposar de les capacitats en l'àmbit de la investigació i la innovació que contribuïsquen al nostre progrés econòmic i social. Dins de la RIS3-CV s'ha identificat la gestió hídrica com un dels reptes més importants de futur, tenint en compte l'impacte del canvi climàtic, per la qual cosa s'ha creat un “living lab” d'aigua que explore solucions per als reptes en aquest camp.

  • Projectes europeus.

La Comissió Europea ha creat una línia de finançament específic per a projectes innovadors vinculats a la Missió d'Adaptació de Regions al canvi climàtic.