Municipis

Municipis

Els municipis són els responsables d'aplicar el 70% de les polítiques de mitigació i el 90% de les polítiques d'adaptació, però la falta de recursos tant econòmics com de personal amb coneixements en la matèria, fan necessari donar suport en l'anàlisi de riscos i vulnerabilitats; establir línies d'acció; i oferir mecanismes per a la seua posada en marxa.

La Conselleria ha sigut reconeguda com a Coordinadora del Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia, que compta amb més de 10,000 administracions, entre locals i regionals, de 55 països que comparteixen la visió de descarbonitzar els seus territoris, enfortir la capacitat per a adaptar-se als impactes del canvi climàtic i aconseguir que els seus ciutadans tinguen accés a una energia segura, sostenible i assequible.

Des de la Conselleria s'ofereixen línies de finançament, però també instruments que ajuden a la presa de decisions, exemples de bones pràctiques, jornades formatives i assistència tècnica.

La Guia ofereix un marc metodològic i unes directrius per a la definició dels PACES, fent valdre els recursos i eines disponibles en la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que s'estableix en la Llei 6/2022, de 5 de desembre, de Canvi Climàtic i la Transició Ecològica de la Comunitat Valenciana.

El contingut té un caràcter orientatiu, didàctic i de capacitació institucional i psicosocial.

La Guia està dirigida principalment a ajuntaments i entitats mancomunades i/o comarcals compromeses amb l'acció climàtica, independentment de quin siga el seu punt de partida i avanços que hagen realitzat en matèria de mitigació i adaptació.

  • Mecanisme de suport a les polítiques d'adaptació. Després de la publicació de l'Estratègia d'adaptació al canvi climàtic de la UE en 2021, la Comissió Europea va llançar el Mecanisme de suport a les polítiques en el marc del Pacte dels Alcaldes - Europa per a ajudar les autoritats locals i regionals a implementar estratègies d'adaptació. En aquest context, la Comunitat Valenciana ha sigut triada com una de les 40 autoritats locals i regionals que rebran suport personalitzat d'experts nacionals i europeus per a avançar en les mesures d'adaptació.

  • Jornades informatives

    • Jornada 27 de setembre: Adaptació al canvi climàtic dels municipis de la Comunitat Valenciana. La jornada ha posat el focus en set experiències innovadores d'adaptació de cinc municipis valencians, perquè puguen servir d'exemple i inspiració per a altres administracions públiques, associacions i empreses. (Programa; Nota de prensa;  Enllaç al vídeo de les jornades)

  • Iniciatives d'adaptació en municipis.

S'han recopilat un conjunt de solucions d'adaptació com inspiració, reals i viables, com a resposta als riscos i vulnerabilitats que es donen en els municipis valencians per causa del canvi climàtic i que servisquen d'exemple per a altres actors.  Són experiències classificades per àrees estratègiques i que aniran ampliant-se amb nous projectes**. 

ACCÉS A FITXES PER A DESCÀRREGA

**Si coneixes alguna experiència que puga servir d'exemple, pots emplenar la següent plantilla i enviar-la a dg_canviclimatic@gva.es