Marc de referència

Marc de referència

Dins del marc normatiu, podem trobar diversos documents de referència en matèria d'adaptació, com són el Pla nacional d'adaptació al canvi climàtic, el Projecte de llei de canvi climàtic i transició ecològica, el futur Pla valencià integrat d'energia i clima, l'Estratègia valenciana de canvi climàtic i energia, etc…, que donen resposta als escenaris futurs, oferint fulls de ruta per a fer del territori, la societat i l'economia un sistema resilient enfront del canvi climàtic.