Altres projectes de conservació de flora endèmica, rara i/o amenaçada

Altres projectes de conservació de flora endèmica, rara i/o amenaçada

L'equip de conservació i recuperació de flora rara, endèmica i/o amenaçada participa en diferents projectes, en alguns dels quals exerceix de coordinador. A continuació se n'indiquen els més rellevants:

GENMEDA, Network of Mediterranean Plant Conservation Centres

El CIEF participa des de l'origen en aquesta xarxa de centres de conservació, formada inicialment en el marc del projecte GENMEDOC i la continuació SEMCLIMED. GENMEDA és una xarxa de bancs de llavors i centres de conservació de recursos genètics de flora mediterrània que comparteixen una regió florística comuna, una àrea geogràfica amb un paisatge similar i un conjunt de problemes comuns relacionats amb les alteracions del medi natural. Els 18 membres de GENMEDA i els 4 nous membres associats de 12 estats de la Mediterrània contribueixen a la conservació dels recursos genètics de la flora mediterrània.

ConJaCar. Bases per a la conservació de l'estepa de Cartagena (Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis)

Col·laboració amb el projecte de la convocatòria de concessió d'ajudes de la Fundación Biodiversidad, aprovat el 2019, i liderat pel Jardí Botànic de la Universitat de València. Té com a principal objectiu el de facilitar solucions des del coneixement de la biologia, la diversitat genètic i l'adaptació al canvi climàtic de l'estepa de Cartagena (Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis) que puguen orientar futures actuacions de les administracions o la ciutadania.

Mecanismes de tolerància a estrès hídric i salí en plantes endèmiques, rares o amenaçades, i implicacions per al seu manteniment o reintroducció en el Parc Natural de l' Albufera

Projecte coordinat per la Universitat Politècnica de València, dins del programa d'ajudes de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. L'objectiu d'aquest projecte es centra en investigar els mecanismes fisiològics i bioquímics de tolerància a a sequera i salinitat en vàries de les espècies diferencials de salobrar presents en la Comunitat Valenciana, de gran valor ecològic i conservacionista en tractar-se d'espècies endèmiques presents en el Parc Natural de l'Albufera. L'originalitat d'aquesta proposta radica en la combinació d'un estudi detallat dels mecanismes de tolerància a estrès hídric i salí d'una sèrie d'espècies de salobrar, no investigades prèviament, amb els fins de conservació de la biodiversitat.

Riu Túria: Més viu que mai

Projecte cofinançat per la Fundació Horta Sud Projectes interassociatius - Cap als objectius de desenvolupament sostenible, la coordinació del qual realitza AFEMPES (Associació de Familiars i Persones amb Trastorn en Salut Mental de Paterna, l'Eliana i Sant Antoni de Benaixeve) i en què col·laboren les següents entitats: Coordinadora en Defensa dels Boscos del Túria, Parc Natural del Túria, CIEF, PRISMA, Mancomunitat Camp del Túria i Fundació Secretariat Gitano.

M'agrada l'estepa de Cartagena

Projecte pilot coordinat pel Parc Natural de la Serra Calderona en què col·labora l'equip de conservació de flora amenaçada, els objectius del qual són:

  • Promoure un canvi de pensament, de valors i d'actituds que impulse la població participant en el projecte i, per osmosi la població en general, cap a un model basat en els principis de sostenibilitat mitjançant el coneixement d'una espècie en perill d'extinció del seu entorn més proper.
  • Fomentar els moviments participatius en torn al projecte de conservació, recuperació i posada en valor de l'estepa de Cartagena com a procés de caràcter social, econòmic i ambiental, que afavorisca la implicació dels diferents sectors de la nostra societat.
  • Utilitzar l'estepa de Cartagena com "espècie senyera" que servisca per a impulsar línies d'acció en matèria d'educació ambiental coordinades que amplien la comprensió dels processos ambientals i capaciten les persones a adoptar una actitud crítica i constructiva envers els mateixos.
  • Disposar d'un marc de referència que reflectisca el compromís de l'administració i permeta d'articular estratègies transversals de sostenibilitat.