Seguiment de projectes FEDER

Seguiment de projectes FEDER

L'equip de conservació i recuperació de flora rara, endèmica i/o amenaçada participa en altres projectes que són elaborats i executats dins la direcció general de Vida Silvestre, com per exemple:

  • Actuacions de restauració d'hàbitats d'interès comunitari: hàbitat 2250* Dunes litorals amb Juniperus spp. En LIC Albufera de València.
  • Actuacions de restauració d'hàbitats d'interès comunitari: hàbitat 9230* i 9240* Rouredes marcescents mediterrànies en el terme municipal de Tuéjar.
  • Actuacions de restauració d'hàbitats d'interès comunitari: eliminació de flora exòtica invasora en dunes litorales del LIC Dunes de la Safor 2015.

En aquests projectes es du a terme el seguiment dels indicadors proposats per avaluar l'èxit de les actuacions de restauració ecològica.

D'altra banda es col·labora amb altres projectes inclosos en aquesta mateixa línia de finançament de fons europeus FEDER, a través de la producció de planta per a realitzar les plantacions programades.