Ecoplantmed

Ecoplantmed

EcoplantMed va ser un projecte mediterrani en què van col·laborar cinc entitats de cinc estats diferents, tres dels quals membres de la Unió Europea, entre les quals la Generalitat Valenciana a través del CIEF. La iniciativa, finançada pel programa europeu IEVA CT Conca Mediterrània 2007-2013, va tindre com a objectiu principal la reducció de la pèrdua de biodiversitat i la promoció d'un model de desenvolupament sostenible a la regió mediterrània, fomentant la conservació de les espècies autòctones i promovent-ne l'ús en les restauracions d'hàbitats i en el sector de la producció de plantes.

EcoplantMed és l'acrònim de ECOlogical use of native PLANTs for environmental restoration and sustainable development in the MEDiterranean region. El projecte es va adreçar a administracions públiques i agències de desenvolupament dedicades a la gestió del territori i dels recursos genètics de planta, viveristes públics i privats, paisatgistes i dissenyadors de jardins, científics i investigadors, educadors ambientals, associacions conservacionistes i entitats de custòdia del territori, comunitats locals, sector agrícola i ramader, i públic en general.

Entre els resultats del projecte destaquen:

  • Conservació ex situ d'espècies autòctones als bancs de llavors.
  • Manual de protocols de propagació d'espècies de planta autòctona.
  • Guia de millors pràctiques de restauració d'hàbitats mediterranis.
  • Plans de gestió per a la restauració d'hàbitats mediterranis utilitzant planta autòctona en dues àrees pilot, al Líban i Tunísia.
  • Jornades de treball i de difusió local per als agents interessats i els beneficiaris del projecte.
  • Accions de col·laboració a la regió mediterrània relacionades amb la conservació, l'ús sostenible i la valorització de les espècies autòctones.

Documents del projecte

Listado documentos