GenMedoc

GenMedoc

El CIEF va encapçalar el projecte GenMedoc, entre el juny de  2004 i el maig de 2006, inclòs dins el programa de cooperació comunitari Interreg IIIB MEDOCC. El projecte va crear una xarxa constituïda per 10 centres especialitzats en la conservació ex-situ de la flora autòctona de la Mediterrània. Els centres participants són d'Espanya, França, Grècia i Tunísia.

Els objectius principals del projecte es van centrar en els següents aspectes:

  • Elaborar models comuns per a la recol·lecció, tractament i conservació d'espècies vegetals en bancs de germoplasma.
  • Desenvolupar protocols eficaços de germinació.
  • Intercanviar informacions i experiències entre regions.

En el marc de GenMedoc es van seleccionar més de 300 espècies vegetals de 38 hàbitats mediterranis presents en llocs d'interès comunitari (LIC), en funció de:

  • El paper estructural que juga en la comunitat, com ara l'abundància, funcionalitat, etc.
  • La singularitat, com raresa o endemisme.
  • El grau de protecció.

A cada regió les llavors van ser recol·lectades, netejades i emmagatzemades en condicions òptimes de conservació en les instal·lacions de la institucions que formaven part de la xarxa. De les més 300 espècies seleccionades, un conjunt de 69 van ser valencianes. Es van recollir en diferents hàbitats, com ara boscos i ecosistemes de muntanya, dunes litorals o estepes subdesèrtiques, corresponents a 14 LIC del territori valencià.

El projecte GenMedoc, una vegada finalitzat, va tindre continuïtat en el projecte SemClimed.

Documents del projecte

Listado documentos