Presentació

Presentació

El projecte europeu LIFE Teixeres (LIFE20 NAT/ES/001128) representa una important mobilització de recursos de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, amb coordinació tècnica del CIEF, entre els anys 2021 i 2026. El projecte té un pressupost total de 2.406.000 euros, dels quals la Unió Europea n'aporta el 75%, i representarà la major intervenció feta fins ara en la millora de l'hàbitat del teix (Taxus baccata) en territori valencià.

LIFE Teixeres, que té per títol complet "Conservació i restauració de boscos relictes de Taxus baccata", té com a objectiu principal la millora de l'estat de conservació i de la capacitat de resiliència dels boscos mediterranis de teix en l'àmbit valencià, davant els efectes adversos del canvi climàtic. L'hàbitat del teix en l'àmbit mediterrani (amb el codi Natura 2000 9580*) es considera prioritari per la Unió Europea. Però s'enfronta a diverses amenaces en terres valencianes, com ara la fragmentació, dispersió i superfície reduïda, el baix reclutament de nous individus, el brosteig d'herbívors domèstics i silvestres, el canvi climàtic i els incendis.

Davant aquestes amenaces el projecte executarà accions per a augmentar la superfície de l'hàbitat, reduir-ne la fragmentació, la competència amb altres espècies i el risc d'incendis mitjançant la gestió forestal, assegurar la defensa passiva mitjançant elements de protecció de les plantes, crear una col·lecció de germoplasma, produir planta, reforçar les poblacions, actualitzar els coneixements en la matèria i realitzar comunicació i divulgació. Sobre el terreny, LIFE Teixeres durà a terme treballs en 55 llocs de 10 espais de la Xarxa Natura 2000, que ocupen un conjunt de 230 ha. de superfície.

Per tal de materialitzar les accions del projecte es crearà una col·lecció de germoplasma de 38 espècies estructurals de l'hàbitat, de 4 subregions de procedència. Així mateix, es crearan 12 horts clonals de l'espècie Taxus baccata, que asseguraran la producció de llavors certificades per a futures intervencions. En conjunt, en el marc del projecte, es produiran 30.000 plantes, 23.000 de les quals per a plantacions en el medi natural. La resta es destinaran a horts clonals i a reposicions.

El projecte actuarà en espais de la Tinença de Benifassà-Els Ports, l'Alt Maestrat, l'Alcalatén (Parc Natural del Massís de Penyagolosa), l'Alt Palància i l'Alt Millars (Parc Natural de la Serra d'Espadà), el Racó d'Ademús (Parc Natural de la Puebla de San Miguel), Plana d'Utiel-Requena (Parc Natural de Xera-Sot de Xera), l'Alcoià i el Comtat (Parcs Naturals de la Serra de Mariola i del Carrascar de la Font Roja), la Marina Alta i la Marina Baixa. El 75% del sòl en què es duran a termes les accions és públic municipal o de la Generalitat, i la resta és privat, tant de particulars com d'organitzacions no governamentals.

LOGOTIP DEL PROJECTE

TRÍPTIC DEL PROJECTE