La sanitat forestal de les muntanyes de la Comunitat Valenciana

Xarxa d'Alerta Temprana RAT

Xarxa d'Alerta Temprana RAT

La Xarxa d'Alerta Temprana de la Comunitat Valenciana és instal·lada en 2017 amb l'objectiu de dur a terme un mostreig basat en el risc d'entrada de la possible aparició d'espècies exòtiques dins del territori valencià. Per això, es pren com a referència els llocs amb major probabilitat d'entrada d'aquests organismes al·lòctons a través del comerç global: els Punts d'Inspecció Fronterers (PIF).

L'objectiu potencial de la RAT és mostrejar tant l'entrada d'organismes al·lòctons (especialment plagues) com el seu establiment. Les localitzacions de les parcel·les de mostreig se situen tant a l'interior dels PIF com en els entorns d'aquests, en concret en les masses arbrades pròximes a aquests punts d'entrada, ja que aquestes són les masses més probables en les quals pot detectar-se l'establiment de poblacions exòtiques d'artròpode.