La sanitat forestal de les muntanyes de la Comunitat Valenciana

Xarxa EFIVA

Xarxa EFIVA

Què és?

És una xarxa pròpia de seguiment de danys en els boscos de la Comunitat Valenciana.

Està establida connexió directament amb la Xarxa Europea de Seguiment, que és la que normalitza els procediments d'obtenció de dades i metodologia de disposició en parcel·les, en el territori dels 39 països europeus en els quals està instaurada.

Per què naix?

Donada l'escassa representativitat que la Xarxa Europea té en la Comunitat Valenciana (tan sols 19 parcel·les), es considera necessari disposar d'una xarxa pròpia que intensifique el nombre de parcel·les (actualment 129) per a obtindre una informació molt més exhaustiva i ajustada a la realitat dels espais forestals de la nostra Comunitat.

En què consisteix?

En aquestes 129 parcel·les o punts d'estudi, repartides per tota la Comunitat, s'ha establit una malla sistemàtica de 8 x 8 km que aporta la informació necessària per a analitzar l'estat de salut de l'arbratge i els principals factors que actuen negativament sobre aquest.

S'avaluen paràmetres com la pèrdua de fullatge, el nivell de fructificació, la determinació de l'agent nociu, etc.

Aquests resultats són publicats anualment per cada país, i en col·laboració amb la resta dels estats involucrats s'elabora un informe general de situació dels boscos a Europa.