La sanitat forestal de les muntanyes de la Comunitat Valenciana

Xarxa europea Nivell I

Xarxa europea Nivell I

La Xarxa Europea de Seguiment de Danys en els Boscos Nivell I va començar en 1985 amb el programa de Cooperació Internacional per a l'Avaluació i Seguiment de la Contaminació Atmosfèrica en els Boscos (PCI Boscos).

Els objectius que persegueix l'avaluació de l'estat de salut dels boscos són:

  • Realització d'un balanç periòdic sobre variació espacial i temporal de l'estat dels boscos i la seua relació amb els factors d'estrés, especialment la contaminació atmosfèrica (objectiu originari pel qual es va crear la Xarxa Europea de Nivell I).
  • Analitzar les relacions entre l'estat de vitalitat dels ecosistemes forestals amb els factors d'estrés, especialment la contaminació atmosfèrica.
  • Càlcul dels nivells i càrregues crítiques i els seus excedents en els boscos.
  • Cooperar mitjançant activitats de seguiment que puguen aportar informació complementària sobre el Canvi Climàtic i la Biodiversitat en els sistemes forestals, contribuint a la Gestió Sostenible.
  • Aportar informació comuna a nivell europeu sobre processos ecològics i cicles de nutrients dels sistemes forestals.
  • Aportar informació necessària per a cobrir el criteri 2 (manteniment de la salut i vitalitat dels sistemes forestals), dels bioindicadors per al Maneig Sostenible dels Boscos a escala europea.