Organismes

Portals

PNM Bovalar de Sant Jordi - Sant Jordi

PNM Bovalar de Sant Jordi-Sant Jordi

El Paratge Natural Municipal 'Bovalar de Sant Jordi', es va declarar com a tal l'any 2006, i està situat en el municipi de Sant Jordi, en la província de Castelló. El paratge comprén una superfície de 27,38 ha.

Sobre els valors paisatgístics, cal referir que el paratge s'emmarca en una zona de transició entre els relleus calcaris situats més a l'oest, amb majors pendents i caràcter més forestal, i la plana al·luvial costanera, ocupada per cultius de secà. La conca visual és àmplia, amb una bona perspectiva de l'entorn, que comprén des dels relleus de les imponents muntanyes de la zona del Ports i la Tinença, fins a la línia de la costa, la qual cosa oferix als visitants la possibilitat de disfrutar d'atractives panoràmiques.