Organismes

Portals

PNM La Esperanz- Segorbe

PNM La Esperanza-Segorbe

El Paratge Natural Municipal 'La Esperanza', va ser declarat com a tal l'any 2006. Es localitza en el terme municipal de Segorbe, en la província de Castelló, i posseïx una superfície de 12,97 ha.

La muntanya de L'Esperanza es correspon amb un xicotet turó que s'alça fins una altura màxima de 445 metres des del nivell de la costa dels terrenys que li rodegen entorn dels 400 metres.

En l'actualitat i donada la seua proximitat al nucli urbà, la muntanya L'Esperanza és utilitzat com a zona de recreació, passeig i escampament pels ciutadans del municipi, buscant un entorn natural.