Organismes

Portals

PNM El Mollet - Sant Joan de Moró

PNM El Mollet-Sant Joan de Moró

El Paratge Natural Municipal 'El Mollet', va ser declarat l'any 2012. Es localitza en el terme municipal de Sant Joan del Va habitar, en la província de Castelló, i posseïx una superfície de 114,60 ha.

Este enclavament posseïx importants valors ecològics, paisatgístics, historicoculturals, i relacionats amb els usos recreatius i d'escampaments, i és per això que es va justificar la tramitació del procediment de declaració. Des del punt de vista geomorfològic, s'inclou en un conjunt d'alineacions muntanyoses paral·leles al litoral, separades per valls molt àmplies, de fons aplanat i farciments de materials recents.

Pel que fa al patrimoni historico-cultural, el jaciment denominat Muntanya Mollet, un antic poblat fortificat medieval que té la consideració de Bé d'Interés Cultural, constituïx l'element més rellevant.