Organismes

Portals

PNM Pereroles - Morella

PNM Pereroles-Morella

El Paratge Natural Municipal 'Pereroles', va ser declarat com a tal l'any 2010. Es localitza en el terme municipal de Morella, en la província de Castelló, i posseïx una superfície de 360,67 ha.

El paratge està situat sobre les vessants de la Serra de Sant Marc, entre els 970 i 1250 metres d'altitud, localitzant-se les cotes superiors a 1200 metres en l'extrem sud i el nord-oest del paratge.

L'enclavament alberga una sèrie de valors ecològics, paisatgístics, hidrològics i d'escampament que justifiquen la seua declaració com a espai protegit. En l'actualitat la Muntanya Pereroles està inclòs en la Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) La Tinença de Benifassà-Turmell i en el LIC denominat Tinença de Benifassà, Turmell i Vallivana, coincidents en l'espai. Així, l'espai forma part de la Xarxa Natura 2000.