Organismes

Portals

PNM Ermitorio de la Magdalena - Castellón de la Plana

PNM Ermitorio de la Magdalena-Castelló de la Plana

El Paratge Natural Municipal 'Ermitorio de la Magdalena', va ser declarat com a tal l'any 2006. Es localitza en el terme municipal de Castelló de la Plana, en la província de Castelló, i posseïx una superfície de 14,05 ha.

L'espai reunix valors paisatgístics, recreatius i culturals que justifiquen la seua declaració com a tal. L'àmbit del paratge es correspon amb el turó en la cima del qual se situa l'Ermitori de la Magadalena, a 111,3 metres sobre el nivell del mar.

El turó on se situa l'Ermitori de la Magdalena i el Castillo constituïx un important referent paisatgístic en l'entorn del municipi, junt amb els ja més imponents relleus del Desert dels Dinyes. Des de la seua cima es disposa d'una àmplia panoràmica de la planura costanera i del litoral de Castelló, oferint en dies clars magnífiques vistes.