Organismes

Portals

PNM Palomita - Vilafranca del Cid

PNM Palomita-Vilafranca del Cid

El Paratge Natural Municipal 'La Palomita', va ser declarat l'any 2007, i està localitzat en el terme municipal de Vilafranca, en la província de Castelló. El paratge comprén una superfície de 148,58 ha.

Esta àrea es considera una zona d'important interés ambiental dins del terme municipal de Vilafranca del Cid, amb valors naturals, paisatgístics i relacionats amb els usos recreatius i d'escampament. Es tracta d'una zona de gran valor natural on la formació predominant és una densa massa boscosa de pi que s'estén per la major part de l'espai.